اینجا تهران است: صدای رادیو محلی کابل

نوشته در بخش

نور تمام روشنای صبح به تن آسمان ننشسته‌ که کارگر ساختمان رو به روی خانه‌ پیش از گفتن بسم‌الله کار، اول دست می‌برد آهنگی را از گوشی‌اش پلی می‌کند. یک حنجره که نه، ده‌ها حنجره‌ی دلتنگ ناگهان شروع به خواندن ترانه‌ی غربت می‌کنند و من سرخوشم که در همسایگی‌ام آن‌سوی پنجره‌ی اتاق افغانستان دارد هرروز نفس می‌کشد.


8

دیدگاه شما