بلاگ - حدیث

کمی کتاب می خوانم، کمی می نویسم. زندگی را سخت می گیرم. انسان بودن را دوست تر می دارم.

نوشته در بخش

تیر , ۱۳۹۶

برای برداشتن ِ نام ِ کوچکت از لبهام، روزه ی سکوت می گیرم. برای فراموش کردن ِ گرمی ِ نوازش هات، به قاره آفریقا پناه می بَرَم. برای من مرگ... بیشتر بخوانید »

9 دیدگاه شما
نوشته در بخش

تیر , ۱۳۹۶

آغوش باید گرم باشد، نگاه باید گیرا باشد، لب ها باید ناشکیبا نام کوچکی را بخوانند. دست ها باید نوازشگر عصیان ِ پیش از سحرگاه ِ تنی باشند، مانوس. و... بیشتر بخوانید »

9 دیدگاه شما