زمین_سوخته

اردیبهشت , ۱۳۹۶

شهری که دوست می داشتم

مکانِ تمام خواب هایم، اهواز شده ست. منتهی نه اهوازِ این روزها. اهوازِ بچگی هایم، اهواز دهه ی هفتاد، اهوازِ گُنگِ عکس هایِ نوجوانی و جوانیِ پدر. می بینم که... بیشتر بخوانید »

10 دیدگاه شما